Elektrikli Cit Sistemi
ANA SAYFA     |     ELEKTRİKLİ ÇİT     |     ÜRÜNLER     |    İLETİŞİM 
Copyright  2013 |  Bütün Hakları Saklıdır | Tasarım aRGenc
Elektrikli Cit Sistemi Küçükbaş Hayvanlar
Elektrikli Cit Sistemi Domuzlar
Elektrikli Cit Sistemi Küçükbaş Hayvanlar
Elektrikli Cit Sistemi Kümes Hayvanları
Elektrikli Cit Sistemi Büyükbaş Hayvanlar
Elektrikli Cit Sistemi Büyükbaş Hayvanlar
Elektrikli Cit Sistemi Atlar
Elektrikli Çit Sitemlerinin Kurulumu

Elektrikli çit sistemlerinde doğru kurulum sistemin caydırıcı olması için büyük önem taşımaktadır. Elektrikli çit sistemi hangi hayvan veya hayvan guruplarının kontrolü için kullanılacak ise sistemde gerekli özelleştirmeler yapılmalıdır.  Bu doğrultuda, elektrikli çit tellerinin hayvan gurupları için önerilen yapılışları alttaki resimlerde açıklamalı bir şekilde sunulmuştur. Burada sunulan bilgiler bir kural değil tecrübenin aktarılmasıdır. Kullanıcı  hayvanların çit teli ile temas edeceği  ideal çit aralıklarını, yüksekliklerini ve sıra sayısını kendisi belirleyebilir. Buradaki hedef, hayvan çit teli ile karşı karşıya kaldığında mümkün olduğu kadar iyi şekilde çit teli ile temas ederek elektrik şokuna maruz kalmasıdır. Bu durumu en iyi şekilde ve en ekonomik olarak ortaya koyan çit tel aralıkları ve yükseklikleri idealdir. Tabiki, sık tel sırası daha iyi sonuçlar verecektir. Ancak, sık tellerin malzeme ve işçilik maliyetlerini de arttırdığı dikkate alınmalıdır!
İnek ve Sığır

İnekler ve sığırlar için iki sıra tel yeterli olmaktadır.  İlk tel sırası zeminden 60 santim, ikinci tel sırası da zeminden 90 santim yukarıda olacak şekilde çekilebilir. Eğer kısa süreli faaliyet görecek bir çit sistemi düşünüyorsanız bir tel sırası yeterli olacaktır. Tek tel sırası için zeminden 90 santim yukarısı yeterlidir.
Sistemde kullanılacak direklerin her 5 metrede bir monte edilmesi uygundur.  Geçici çit sistemleri için, elektrikli çitler için özel üretilmiş plastik kazıklar, uzun süreli çit sistemleri için emprine edilmiş ahşap  kazıklar tercih edilebilir.
Tosun ve Boğa

Tosunlar  ineklere göre daha agresif  yaradılışta hayvanlardır. Elektrikli çitlerin bu hayvanların kontrolünde etkin olarak kullanılabilmesi için çit telllerinin en az iki sıra halinde çekilmesi önerilir. Böylelikle bu hayvanların çit tellerini aşma girişimlerinde hayvanlarla çit telleri arasında  daha iyi elektriksel temas sağlanılabilecektir. Öte yandan kurulacak çit sistemlerinin  hayvanların agresif  hareketlerini tolere edebilecek  fiziksel dayanıklılığa da sahip olacak şekilde inşa edilmesi gerekir.
Atlar

Atlar için hazırlanacak elektrikli çit sistemlerinde, elektrik taşıyan iletken tellerin şerit şeklinde olması önerilir. Bu şeritler zeminden başlayarak, 50, 95 140cm yüksekliklerden geçecek şekilde kazıklar arasından çekilir.
Domuzlar

Bahçeleri ve bağları domuzların talanından korumak için kurulacak elektrikli çit sistemlerinde, ileken teller zeminden 20, 45 ve 75 santim  yükseklikte olacak şekilde üç sıra halinde çekilir. Kuru topraklarda elektrik şokunun etkisin arttırılması için  orta sıradaki (45 santimdeki) iletken tel toprak elektroduna bağlanabilir. Bu durumda diğer (20 cm ve 75 cm)  iki sıra tel güç ürtecinin canlı kutbuna bağlı kalmaya devam edecektir. Domuzların telleri tırnaklarına takarak koparma ihtimaline  karşı 1.2 mm - 1.8 mm galvanizli çelik tellerin elektrikli çit teli olarak kullanılması önerilir.
Koyunlar ve Keçiler

Koyun ve keçilerin sık ve kalın tüyleri elektrik şokunun etkinliğini azaltmaktadır. Kalın ve sık tüylere rağmen çit tellerinin bu hayvanlara karşı caydırıcı olması için, çit tellerindeki voltaj seviyesinin 6000 volttun altına düşmemesi gerekmektedir. Öte yandan  elektrik şokuna maruz kalan koyunlar sürüde panik meydana getirmektedir. Bu durumda çit tellerinin, sürünün topluca bir noktaya yığılarak çit tellerini aşma girişimlerine dayanacak fiziksel mukavvemete sahip olması gerekir. Koyun ve keçiler için önerilen çit yerleşimleri alttaki resimlerde gösterilmektedir. 
Kümes Hayvanları

Kümes hayvanları için kurulacak elektrikli çitlerde teller sık aralıklarla çekilmelidir.  Bu duruma uygun en ideal çözüm, ağ haline getirilmiş iletken tellerdir.  Ağ halinde çit telleri temin edilemiyorsa, çit direkleri arasında ince tellerle sık yapılar oluşturulabilir. Resimde kümes hayvanları için önerilen yapılış gösterilmiştir
aRGenç
Elektrİklİ Çİt Sİstemlerİ